SP-G san
PORSCHE 911 Turbo Exclusive Type 930 '82


2005.12.11 DAIKOKU PA