Ryutaro san
PORSCHE 968 '92 Grandprix White


2005.12.11 DAIKOKU PA